CENTRALNI ISPITNI LABORATORIJ - CIL

  • Lovinčićeva 4, 10002 Zagreb
  • 01 238 14 48
  • 01 238 13 98
logo

Opis

Centralni ispitni laboratorij (CIL) kao samostalni laboratorij INA d.d. pruža usluge laboratorijskih analiza sirove nafte i naftnih derivata, komercijalnih goriva, bio-goriva, voda, tla i otpada. Posjeduje vrhunsku analitičku opremu i stručne djelatnike koji svaku uslugu mogu napraviti u najkraćem vremenu, pouzdano i kvalitetno. Laboratorij nudi usluge uzorkovanja svih vrsta proizvoda prema zahtjevima naručitelja. Također izrađuje i stručne ekspertize, razvojno-istraživačke studije vezane uz rješavanje problema te nudi druge intelektualne usluge.

CIL u okviru svoje djelatnosti objedinjuje ispitivanja i mjerenja iz područja:

 • nafte i naftnih proizvoda te sirovina
 • praćenje tijeka tehnoloških operacija i procesa
 • površinskih, podzemnih, tehnoloških i otpadnih voda
 • mikrobioloških ispitivanja
 • ekotoksikoloških ispitivanja
 • tla i otpada
 • uzoraka nepoznatog sastava

Od 2002.g akreditiran je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 (Potvrda o akreditaciji br.1020) za Ispitivanje tekućih naftnih proizvoda i bio-goriva te uzorkovanje na benzinskim postajama, kao i za ispitivanje voda, otpada, muljeva i tla te uzorkovanje otpadnih voda.

CIL posjeduje ovlaštenja:

Ovlaštenje od Ministarstva poljoprivrede za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (podzemnih, površinskih i otpadnih). Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta (11. svibnja 2015., Klasa: UP/I-325-01/14-01/04), važeće do 11. svibnja 2025. godine.

Ovlaštenje od Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: određivanje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada, praćenje stanja okoliša.

Radno vrijeme

ponedjeljak 8:00 - 16:00
utorak 8:00 - 16:00
srijeda 8:00 - 16:00
četvrtak 8:00 - 16:00
petak 8:00 - 16:00

Pregled stranica

Oglas

large banner

Županija

 • GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Djelatnost