GEOMETRIA J.D.O.O. ZA GEODETSKE POSLOVE I USLUGE

Opis

GEOMETRIA je društvo s ograničenom odgovornošću za katastarsko - geodetske poslove. Obavljamo sve vrste geodetskih usluga za potrebe privatnih investitora te građevinskih i drugih poduzeća a imamo i poslovnu suradnju sa odvjetnicima, arhitektima i građevinskim vještacima. 

Radimo na području cijele Hrvatske, a najviše na području Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske županije, Zadarske i Grada Zagreba.

Sukladno rješenju Državne geodetske uprave imamo ovlaštenje za obavljanje poslova:

 • - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta 
 • - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina 
 • - Izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova 
 • - Izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izrada geodetskog projekta, izrada elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) 
 • - Izrada situacija nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt 
 • - Iskolčenje građevina 
 • - Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

Iz područja inženjerske djelatnosti bavimo se:

 • - Iskolčenjem svih vrsta objekata 
 • - Izradom elaborata kubatura iskopa i nasipa pri građevinskim radovima 
 • - Praćenjem visinskih i položajnih pomaka objekata pri izgradnji

Ostale djelatnosti:

 • - Suradnja pri izradi etažnih elaborata 
 • - Snimanje stvarnog stanja u svrhu utvrđivanja međa katastarskih čestica 
 • - Savjetodavne usluge pri kupoprodaji zemljišta 
 • - Legalizacija bespravno izgrađenih objekata 

Radno vrijeme

ponedjeljak 9:00 - 17:00
utorak 9:00 - 17:00
srijeda 9:00 - 17:00
četvrtak 9:00 - 17:00
petak 9:00 - 17:00

Subotom i nedjeljom - po dogovoru

Pregled stranica

Djelatnost