GO-PRO d.o.o.

logo

Opis

Tvrtka Go-pro d.o.o. osnovana je 1992. godine. Glavna djelatnost tvrtke je arhitektonsko projektiranje, od idejnog projekta do nadzora nad gradnjom, uključujući sve faze projekata i prema potrebi ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.

Izrađujemo sve vrste projekata za ishođenje potrebne dokumentacije ili za izvođenje svih objekata u visokogradnji, od obiteljskih kuća, poslovnih prostora različite namjene, objekata kolektivnog stanovanja do stambeno poslovnih zgrada. Pratimo Vas, prema Vašem zahtjevu, u ishođenju svih potrebnih suglasnosti i potvrda, sve do završnog izvješća nadzornog inženjera. Pružamo Vam stručnu pomoć u projektiranju, te kod samog izvođenja.

Tvrtka je relativno mala, ali s dugogodišnjim iskustvom u struci i s kvalitetnim referencama. Njezina glavna djelatnost je arhitektonsko projektiranje, od početnog idejnog projekta do nadzora nad gradnjom, a u što su uključene sve faze projekata i prema potrebi ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola.

Usluge:

 • projektiranje u visokogradnji (obiteljske kuće, poslovni prostori različite namjene, objekti kolektivnog stanovanja, stambeno-poslovne zgrade)
 • izrada idejnih projekata
 • izrada glavnih projekata
 • izrada projekata uklanjanja građevina
 • izrada izvedbenih projekata
 • ishođenje rješenja o uvjetima građenja
 • ishođenje potvrde glavnog projekta
 • ishođenje lokacijskih dozvola
 • ishođenje građevinskih dozvola
 • ishođenje rješenja o izvedenom stanju
 • nadzor nad gradnjom
 • ishođenje uporabnih dozvola
 • izrada troškovnika
 • etažiranja

Radno vrijeme

ponedjeljak 8:30 - 16:30
utorak 8:30 - 16:30
srijeda 8:30 - 16:30
četvrtak 8:30 - 16:30
petak 8:30 - 16:30

Pregled stranica

Vanjski oglasi

Županija

 • GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Djelatnost