MEIXNER d.o.o. ZA GEODETSKE USLUGE

logo

Opis

GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI • INŽENJERSKA GEODEZIJA FOTOGRAMETRIJA • SATELITSKA GEODEZIJA

  • Geodetsko praćenje izgradnje cesta i građevinskih objekata
  • Geodetska snimanja izvedenih stanja
  • Izrada posebnih geodetskih podloga
  • Izrada parcelacijskih i drugih elaborata
  • Izvedbe digitalnog aerofotogrametrijskog snimanja
  • Projekti pozicioniranja i GPS tehnologije

Koristimo napredne metode, suvremeni instrumentarij i dobru programsku podršku te se zalažemo da svaki posao obavimo pošteno, korektno i na vrijeme.

Pregled stranica

Vanjski oglasi

Županija

  • GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Djelatnost