HRABRI TELEFON

    • ĐORĐIĆEVA 26, 10000 Zagreb
    • 0800 08 00
    • 01 379 30 00
logo

Opis

Hrabri telefon je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1997. a registrirana 2000. godine.  Organizacija je osnovana s ciljem pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima, ali i rada na prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja kao i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.

U svojem radu Hrabri telefon se vodi načelima:

  • dostupnosti (sve aktivnosti i usluge su besplatne za krajnje korisnike); 
  • povjerljivosti (informacije o korisnicima se koriste isključivo za statističke obrade i analize i nisu dostupne javnosti) te
  • najboljih interesa djeteta (savjetovanje i podrška usmjeravane su ovim načelom).

Također, u svakodnevnom radu organizacija je ulagala trud i napore u postizanje i poticanje pozitivnih promjena u društvu, ali u vlastiti rast i napredak u pogledu stručnih standarda kvalitete u pružanju usluga krajnjim korisnicima. Do sada se više od 800 volontera uključilo u rad Hrabrog telefona.

Kroz 20 godina rada, djelatnost udruge se proširila te danas provodi devet programa i više projekata, na nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Pregled stranica

Županija

  • GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Djelatnost