"MARTA" Lidija Marta Kozlovac, prof. prevoditeljica i sudska tumačica za engleski i španjolski jezik

logo

Opis

Lidija Marta Kozlovac, magistra edukacije engleskog i španjolskog jezika i književnosti, prevoditeljica i sudski tumač za engleski i španjolski jezik

Pohađala je konferenciju u Bruxellesu u ožujku 2011., konferenciju za prevoditelje iz zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja (Conference on External Translation for Candidate Countries and Potential Candidate Countries, Brussels), diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski i španjolski jezik i književnost te se dodatno stručno usavršavala u Cambridgeu u Ujedinjenoj Kraljevini.

PREVODITELJSKE USLUGE

s hrvatskog na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski te s jednog stranog jezika na drugi

USLUGE SUDSKOG TUMAČA

prijevodi sa ovjerom s hrvatskog na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski te s jednog stranog jezika na drugi.

PODUKA POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA

pojedinačna poduka engleskog jezika, mogućnost poduke u grupi, odnosno najviše dvije osobe

PODUKA HRVATSKOG JEZIKA ZA STRANCE

pojedinačna poduka hrvatskog jezika, mogućnost poduke u grupi, odnosno najviše dvije osobe

Pružanje prevoditeljskih usluga s ovjerom i bez ovjere sudskog tumača s hrvatskog jezika na engleski i španjolski jezik te s engleskog i španjolskog jezika na hrvatski jezik.

Prijevod s nizozemskog jezika na hrvatski i engleski jezik. 

Prevodim:

 • zakone i dokumentaciju Europske unije i Europske komisije
 • natječajnu dokumentaciju
 • sve vrste ugovora
 • izvatke iz sudskog registra i dokumentaciju pri registraciji tvrtke
 • pravnu dokumentaciju (punomoći, tužbe, presude, odluke, rješenja, oporuke, zapisnike, ovjere javnih bilježnika itd.)
 • kompletna revizijska i financijska izvješća ( bilance, račun dobiti i gubitka)
 • certifikate o ispravnosti i kvaliteti proizvoda, analize, razne vrste dozvola
 • prospekte, brošure, internetske stranice, ankete, vodiče
 • dokumentaciju za odlazak na rad i školovanje u inozemstvo, npr. u Kanadu, SAD, Australiju, Irsku itd. (diplome, školske svjedodžbe, rodne i vjenčane   listove, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o boravku ili prebivalištu, radne knjižice, razne potvrde)
 • medicinsku dokumentaciju (liječničke nalaze, otpusna pisma, upute za korištenje lijekova

Strogo poštivanje rokova - brza usluga i povoljne cijene - povjerljivost svih podataka

Pregled stranica

Županija

 • GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Djelatnost