VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o.

    • Ulica Jana Bate 4, 32010 Vukovar
    • 032 424 727
    • 032 424 724
logo

Opis

Osim područja grada Vukovara, opskrbljujemo vodom i održavamo vodovodnu mrežu naselja Lipovača, Sotin, Bogdanovci, Petrovci, Svinjarevci, Tompojevci, Mikluševci, Čakovci, Berak, Bokšić, Negoslavci, Borovo, Bršadin, Bobota, Trpinja, Ludvinci i Ćelije. U sklopu poduzeća djeluju PJ: Opći i ekonomski odjel, Proizvodnja vode, Vodovodna mreža i Odvodnja. Pogon za proizvodnju pitke vode može prerađivati površinsku vodu iz Dunava, kao i podzemnu vodu iz zdenaca koji se nalaze na crpilištu Cerić. U cilju zaštite od zagađivanja vode za piće i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na njenu ispravnost ili izdašnost, utvrđene su zone sanitarne zaštite izvorišta. Trenutno se na postrojenju istovremeno koriste dunavska i podzemna voda, koje se miješaju, uglavnom s većim udjelom dunavske vode, obrađuju i šalju potrošačima. 2010. je uveden HACCP sustav kontrole procesa proizvodnje i distribucije pitke vode.

Pregled stranica

Županija

  • VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Djelatnost