OPĆINA ROVIŠĆE

logo

Opis

Općina Rovišće najmnogoljudnija je općina Bjelovarsko-bilogorske županije, smještena na njenu zapadnu rubu. Selo Rovišće u kojemu je sjedište općine i župe, nastalo je na križanju drevnih putova, od Panonije (Bjelovar, 12km) prema zapadu (Zagreb, 72km), te od Podravine (Koprivnica, 30km) prema Savi (Čazma, 30km). Rovišće se u sačuvanim dokumentima prvi puta spominje 1232. godine. Prema predaji, koja je sačuvana u ispravi od godine 1255., kralj Koloman podijelio je stanovnicima Rovišća povlastice. Tokom vremena te su se povlastice zaboravile, pa ih je trebalo istražiti, ustanoviti i oživjeti. Ova je predaja dosta vjerojatna kad se zna da je Koloman i inače potvrđivao razne stare sloboštine pojedinih naselja u Hrvatskoj. Uspomena na Kolomana sačuvala se i u nazivu ceste koja dolazi od Koprivnice i Jagnjetovca te ide preko Bilogore i Rovišća prema Čazmi, a u starim se poveljama nazva Kolomanova velika cesta.

Pregled stranica

Županija

  • BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA

Djelatnost