PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

    • Adamićeva 10, 51000 Rijeka
    • 051 351 600
    • 051 351 630
    • 051 212 948
logo

Opis

Života je na prostoru Primorsko-goranske županije bilo još u prapovijesnim vremenima. Tragove prastanovništva nalazimo u Loparu na otoku Rabu, na Osorčici na otoku Lošinju, na padinama istarske Ćićarije, osobito na području Brseča, Mošćenica i Lovrana. Tragova ima do Kastavštine i Rijeke i do Lokava u Gorskom kotaru.

Mnoge su nastambe - pećine korištene i u nadolazećim razdobljima, te u srednjem vijeku, iako su u ovim krajevima tada živjeli i urbanizirani stanovnici.

Među njima su najpoznatiji prvi kojima znamo ime - Iliri: Histri su bili stanovnici Istre, a Liburni su naseljavali južniji prostor. Utjecali su na iščezavanje Japoda s ovog područja. Matrijarhat, mrtvaci u skvrčenom položaju i plovila - osnovne su karakteristike tisućljetnog života ovog dijela Ilira. Vrlo rano počeli su i u područje Riječkog zaljeva uplovljavati Heleni. O tome govore i njihove legende, npr. o stvaranju Apsirtida - Kvarnerskih otoka, od kojih su Cres i Lošinj stoljećima nosili zajedničko ime Apsoros (Osor), uži kanal koji je od jednoga Apsorosa stvorio dva otoka - Cres i Lošinj.

Prostor županije dijeli se na goransko, primorsko i otočno područje, i obuhvaća 6,3% državnoga teritorija.

Goransko područje odlikuje se mnogim šumskim i vodnim resursima, kvalitetom zraka i vode i vrlo bogatom florom i faunom. Područje je malo izgrađeno i vrlo slabo nastanjeno. Najviši su vrhovi Risnjak, Snježnik i Bjelolasica (cca 1500 m).

Primorskim područjem vlada pretežito mediteranska klima s utjecajima planinske tijekom zime (bura, kiša i snijeg). Proteže se polukružno uz Riječki zaljev i Vinodolski kanal, obuhvaćajući dio Učke te prostrano Grobničko polje u riječkom zaleđu.

Otočno područje sastavljeno je od dvaju nizova kvarnerskih otoka: zapadni s Cresom, Lošinjem i nekoliko manjih otoka te istočni s Krkom, Rabom i manjim nenaseljenim otocima između. Najveći su otoci Krk i Cres; za razliku od Krka koji je dvostruko širi, Cres je dvostruko duži. Vransko jezero na Cresu, s razinom oko 13 m iznad mora, jedinstven je hidrografski fenomen na Jadranu te sadrži iznimno čistu pitku vodu.

Pregled stranica

Županija

  • PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

Djelatnost