OPĆINA MAGADENOVAC

logo

Opis

Općina je ustrojena 1993. godine kao Općina Šljivoševci, sa sjedištem u Magadenovcu, a 1997. godine ime je promijenjeno u današnje.

Područje Općine nalazi se u zapadnom dijelu Osječko-baranjske županije, na geoprometnom položaju koji karakterizira važan cestovni pravac koji od GP Donji Miholjac vodi na jug prema Našicama. Prostire se na površini od 112 km2 i obuhvaća šest naselja: Beničanci, Kućanci, Lacići, Magadenovac, Malinovac i Šljivoševci. Općina ima nešto manje od 2000 stanovnika koji se pretežno bave poljoprivrednom proizvodnjom i stočarstvom te trgovinom i ugostiteljstvom.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta Općine iznosi 6.484 ha; njezinim teritorijem teče rijeka Vučica u dužini od 17 km.

Pored stočarske i ratarske proizvodnje postoje povoljni uvjeti i za razvoj povrtlarstva, voćarstva, sitnog stočarstva (peradarstva, svinjogojstva) i cvjećarstva. Velik dio područja zauzima površina za iskorištavanje mineralnih sirovina s koje se već četrdesetak godina eksploatira nafta i plin.

Prisutna su i kvalitetna prirodna staništa za uzgoj visoke (jelen, srna, divlja svinja) i niske divljači (šumski i poljski zec, fazan i druga pernata divljač).

Radno vrijeme

ponedjeljak 7:30 - 15:30
utorak 7:30 - 15:30
srijeda 7:30 - 15:30
četvrtak 7:30 - 15:30
petak 7:30 - 15:30

Pregled stranica

Županija

  • OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

Djelatnost