SCOLOPAX j.d.o.o.

logo

Opis

Scolopax pruža stručne usluge u savjetovanju, planiranju i gospodarenju prirodnim dobrima, posebno na polju gospodarenja šumama, lovištem i divljači (lovni turizam), ostalim prirodnim resursima te poljodjelstva i stočarstva.

Izrađuje stručne podloge gospodarskog razvitka ruralnih područja, očuvanja prirodnih i drugih resursa, njegovanja prirodnih ljepota, očuvanja biološke raznolikosti i širenja ekološke svijesti, sve u okviru održivog razvoja te zaštite prirodne i kulturne baštine.

  • LOVSTVO - izrada lovnogospodarskih osnova, njihovo provođenje, kontrola i nadzor, izrada potrebne dokumentacije...
  • ŠUMARSTVO - procjene ekonomske vrijednosti šuma, njihovih općekorisnih funkcija, opasnosti od požara...
  • POLJOPRIVREDA - procjena pogodnosti za poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, bonitiranje poljoprivrednog zemljišta, inventarizacija...
  • GIS - analize i izrada priloga: raster-vektor analize, interpretacija ortofoto snimaka, fotointerpretacija...
  • IZRADA PLANOVA - idejna rješenja, izrada planova gospodarenja prirodnim resursima, stručni nadzor tijekom izvođenja radova...
  • HORTIKULTURA - projektiranje i oblikovanje parkovnih površina, praćenje stanja vegetacije u urbanim područjima, utvrđivanje krajobrazne raznolikosti...
  • IZDAVAŠTVO - priprema za tiskanje, tiskanje brošura, karata, postera, plakata, reklamnih kataloga, prospekata...
  • MARKETING - istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

Pregled stranica

Županija

  • KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Djelatnost