ZVONE d.o.o.

    • Gornje Plavnice 1L, 43000 Bjelovar
    • 043 261 111

Opis

Osnovani smo 1998. godine, a 2010. preuzeli smo izvođenje radova na održavanju TK mreža i izvođenje infrastrukturnih radova za HT na područjima: Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Sisačko-moslavačke i dijela Zagrebačke županije.

Zapošljavamo 70-ak djelatnika i raspolažemo velikim kapacitetom voznog parka.

Izvodimo radove iz: SKUPINE E GRAĐEVINA (za građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 5.000.000,00 eura, s najmanje 60 zaposlenika, od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete za inženjera gradilišta) i SKUPINE H - izvođenje određenih pojedinih radova na svim skupinama građevina prema sljedećem popisu pojedinih radova:

  • GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE - armirano-betonske, metalne, drvene i zidane konstrukcije, njihova sanacija i ojačanje te antikorozijska zaštita s pripremom podloge
  • KOLNICI I AERODROMSKE PISTE - izrada nosive podloge, asfaltni i betonski slojevi, sanacija nakon iskopa za polaganje vodova, održavanje i sl.
  • DISTRIBUCIJSKI SUSTAVI I CJEVOVODI - izrada cijevnih vodova (plinovoda, vodovoda, naftovoda, produktovoda, vodozahvata za vodoopskrbu, sustava za odvodnju i kanalizaciju i sl.)
  • ZEMLJANI RADOVI - iskop, odvoz, premještanje zemlje, nasipavanje, zasipavanje, zemljani radovi na stijenama kod kojih se koristi eksploziv, rad s pneumatskim strojevima i sl.
  • ELEKTROINSTALACIJSKI i KOMUNIKACIJSKI RADOVI - izvođenje instalacija i vodova, ugradnja opreme i postrojenja, uključujući prateće sustave, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove elektrotehničke i komunikacijske opreme.

Cilj nam je unaprijeđenje kvalitete rada i konstantno praćenje i primjena najnovijih tehnologija u građevinskoj praksi, kako bi se korisnicima pružila najbolja moguća usluga i podigla kvaliteta gradnje. Stoga smo i vlasnici certifikata kvalitete ISO 9001:2008 i certifikata energetske učinkovitosti ISO 50001:2011.

Vanjski oglasi

Djelatnost