BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.

logo

Opis

DJELATNOSTI:

  • održavanje čistoće javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada
  • odlaganje komunalnog otpada (odlagališta)
  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • skupljanje i odvoz drugog smeća
  • sanitarne, pomoćne i slične djelatnosti
  • pogrebne i srodne djelatnosti

Baranjska čistoća d.o.o. obavlja usluge odvoza otpada s područja cijele Baranje i dio je hrvatskog sustava gospodarenja otpadom, implementiravši u tu svrhu i certifikat ISO 9001:2015. Sustavnom i kontinuiranom edukacijom korisnika, posebno djece (projekt EKOBARANJA), radi na promjenama u pristupu i ponašanju prema otpadu, s ciljem povećanja reciklaže otpadnih sirovina.

ODLAGALIŠTE (deponij): svaki korisnik koji dovozi otpad na odlagalište mora imati prateći list, kojeg može dobiti i popuniti na samom Odlagalištu; korisnik može odložiti otpad besplatno jednom godišnje, a svaki otpad se pregledava. Korisnici također mogu na našem odlagalištu donijeti i bez naknade odložiti granje, odnosno lozu nakon rezidbe.

Opasni otpad ne može se odlagati na odlagalištu.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE: otvoreno je u cilju sakupljanja sekundarnih sirovina primarnim odvajanjem korisnog otpada, s odgovarajućim spremnicima za određene komponente otpada.

Radno vrijeme

ponedjeljak 7:00 - 15:00
utorak 7:00 - 15:00
srijeda 7:00 - 15:00
četvrtak 7:00 - 15:00
petak 7:00 - 15:00

Pregled stranica

Oglas

large banner

Vanjski oglasi

Županija

  • OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

Djelatnost