OPĆINA ŠODOLOVCI

logo

Opis

Općina Šodolovci osnovana je 1997. godine. U njezinom sastavu su sljedeća naselja: Ada, Koprivna, Palača, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Silaš i Šodolovci. Cjelokupni teritorij Općine nalazi se na području od posebne državne skrbi I. skupine. Zauzima jugoistočni dio područja Osječko-baranjske županije, s udjelom od 1,9 % županijskog prostora. Prostire se na površini od 78,32 km2 (od čega 5762 ha čine poljoprivredne površine, 1473 ha šumske površine i 48 ha vodene površine). Prostor Općine Šodolovci je s okruženjem prvenstveno povezan s trasom državne ceste D 518 koja prolazi težištem između dva dijela Općine. U budućnosti trasu postojeće ceste zamijenit će nova brza cesta planirana istočno od postojeće. Osim cestovnih veza, za prostor Općine Šodolovci značajna je i trasa željezničke pruge Osijek-Vinkovci koja je obnovljena i uključena u prometni sustav istočne Hrvatske.

Radno vrijeme

ponedjeljak 7:00 - 15:00
utorak 7:00 - 15:00
srijeda 7:00 - 15:00
četvrtak 7:00 - 15:00
petak 7:00 - 15:00

Pregled stranica

Županija

  • OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

Djelatnost