1. BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.
  2. EDIVO d.o.o.
  3. URBAN PET - CENTAR ZA EDUKACIJU VLASNIKA, PONAŠANJE I TRENING PASA