1. URBAN PET - CENTAR ZA EDUKACIJU VLASNIKA, PONAŠANJE I TRENING PASA
  2. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE LIPA
  3. GOSTIONICA RESTORAN PURGER