1. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA
  2. PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE INGA VUČKOVIĆ, dr. med. dent.