1. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA
  2. KLEMM SIGURNOST d.o.o.
  3. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE LIPA
  4. BRAVARSKI SERVIS SUPER BRAVA