1. ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE LIPA
  2. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA