1. POLIKLINIKA NEURON ZAGREB
  2. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA
  3. PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE INGA VUČKOVIĆ, dr. med. dent.