Impresum

Impresum


Nakladnik: FCR Media Online d.o.o.

Sjedište: Zagreb, Republike Austrije 1/III

ISSN 1849-3149

Godina: 2014.

Učestalost osuvremenjivanja: dnevno

Glavni urednik: Damir Magdić